- پنج شنبه 4 مرداد 1403
July 25, 2024

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

الزام دستگاه های اجرایی برای ابلاغ تصمیمات و اقدامات قطعی مربوط به اشخاصالزام دستگاه های اجرایی برای ابلاغ تصمیمات و اقدامات قطعی مربوط به اشخاص      

دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و مأموران واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها مکلفند هرگونه تصمیم و اقدام قطعی خود را که در مورد اشخاص ذی‌نفع اتخاذ می‌نمایند، به آن‌ها ابلاغ کنند.
عدم ابلاغ، تخلف اداری محسوب می‌شود.
عدم ابلاغ به ذینفع، امکان شکایت از تصمیم را هر زمان ممکن برای ذی‌نفع فراهم می کند.


کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط