- پنج شنبه 9 آذر 1402
November 30, 2023

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

مراحل و فرآیند برگزاری مناقصه بر اساس ماده 9 قانون برگزاری مناقصات

مراحل و فرآیند برگزاری مناقصه بر اساس ماده 9 قانون برگزاری مناقصات تعیین می گردد.

بسیج قوه مقننه به مناسبت هفته بسیج و روز مجلس برگزار می نماید: سلسله نشست های علمی قانونگذاری و نظارت(بصورت مجازی)

بسیج قوه مقننه به مناسبت هفته بسیج و روز مجلس برگزار می نماید: سلسله نشست های علمی قانونگذاری و نظارت(بصورت مجازی)

قواعد برگزاری مناقصات دولتی

الزام به برگزاری مناقصه دستگاه های اجرایی طبق ماده 79 قانون محاسبات عمومی، ماده 20 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و ماده 9 قانون برنامه ششم توسعه، جهت تامین و خرید کالاها و خدمات مورد نیاز خود مکلف به برگزاری مناقصه هستند.

فراخوان دریافت مقاله برای فصلنامه علمی «دولت و حقوق»

فصلنامه علمی «دولت و حقوق» با صاحب امتیازی حقوقی رییس جمهور منتشر می شود.

کرسی علمی ترویجی «تحلیل حقوقی بزه پولشویی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران» برگزار شد

این نشست با همکاری معاونت تحقیقات،آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی رئیس جمهور- خانه ملی قانون اساسی و موسسه تحقیقات علوم و جرم شناسی دانشگاه تهران روز سه شنبه 23 آبان ماه 1402 در سالن دکتر درودیان دانشکده حقوق این دانشگاه برگزار شد.

حقوق شهروندی

آموزشی

  • خیانت در امانت نسبت به اموال یا اسناد سپرده شده

    ✅ مطابق قانون مجازات اسلامی؛ هرگاه اموال یا اسنادی از قبیل چک و سفته و امثال آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنای طرفین بر این بوده که مس ...

حقوق

  • تخلف در شوراهای حل اختلاف

    ✅ مطابق قانون شوراهای حل اختلاف؛ چنانچه اعضاء، کارکنان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی ندارند، اقدام به اخذ هرگونه وجه، مال یا امتیاز در قبال اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم به نفع یکی از طرفین دعوی و ...

مبارزه با فساد

قوانین آپارتمان نشینی

  • آیا ساختمان پیش فروش شده قابل توقیف است؟

    ✅ مطابق قانون پیش فروش ساختمان؛ عرصه و اعیان (زمین و ساختمان) واحد پیش فروش شده و نیز اقساط و وجوه پرداخت و یا تعهد شده بابت آن، قبل از انتقال رسمی واحد پیش فروش شده به پیش خریدار قابل توقیف و تامین ...

تصاویر خبری

کلیپ های تصویری