- پنج شنبه 4 مرداد 1403
July 25, 2024

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

مجازات تخریب درختان و آسیب به جنگ ها و مراتعمجازات تخریب درختان و آسیب به جنگ ها و مراتع      

آیا می‌دانید...
👈 هر گونه تخریب درختان، جرم است و مجازات آن به شرح ذیل می‌باشد:
۱- تهیه چوب و هیزم و ذغال: تا ۶ ماه حبس؛
۲_ آتش‌زدن گیاهان در مزارع و باغات داخل یا مجاور جنگل: تا یک سال حبس؛
۳_ کت زدن یا روشن کن آتش در تنه درخت جنگلی: تا یک سال حبس؛
۴_ ایجاد آتش‌سوزی عمدی در جنگل: تا ده سال حبس؛
۵_ قطع هرگونه درخت در منابع طبیعی: تا شش ماه حبس؛
۶_ قطع یا تخریب درختان در شهرها: جزای نقدی و‌ حبس تا سه سال.


کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط