- پنج شنبه 4 مرداد 1403
July 25, 2024

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

الزام به تسویه حساب هزینه های مشترک آپارتمان در هنگام تنظیم سند انتقالالزام به تسویه حساب هزینه های مشترک آپارتمان در هنگام تنظیم سند انتقال      

✅ آیا می‌دانید...
👈 مطابق قانون تملک آپارتمان‌ها؛ دفاتر اسناد رسمی موظفند در هنگام تنظیم هر نوع سند انتقال، اجاره، رهن، صلح، هبه و غیره، گواهی مربوط به تسویه‌حساب هزینه‌های مشترک را که به تأیید مدیر یا مدیران ساختمان رسیده باشد، از مالک یا قائم مقام او مطالبه نمایند و یا با موافقت مدیر یا مدیران، تعهد منتقل‌الیه را به پرداخت بدهی‌های معوق مالک نسبت به هزینه‌های موضوع این قانون در سند تنظیمی قید نمایند.


کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط