- پنج شنبه 4 مرداد 1403
July 25, 2024

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

برگزاری کرسی علمی ترویجی( نهاد ملی مبارزه با فساد با تاکید بر بند 10 اصل سوم قانون اساسی)برگزاری کرسی علمی ترویجی( نهاد ملی مبارزه با فساد با تاکید بر بند 10 اصل سوم قانون اساسی)      

معاونت تحقیقات،آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی رئیس جمهور با همکاری خانه ملی قانون اساسی و دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری برگزار می کند:

💠کرسی علمی ترویجی( نهاد ملی مبارزه با فساد با تاکید بر بند10اصل سوم قانون اساسی)


🔷ارائه دهنده:
🔸دکتر محمود حکمت نیا،عضو هئیت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
🔷ناقدان:
🔸دکتر محمد حسنی عضو هئیت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
🔸دکتر محمد وزین کریمیان،دانشیار دانشگاه علوم قضائی
🔸دکتر محسن فرسایی،رئیس کمیته مدیریت و نظام اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام
🔹دبیر جلسه:
🔸 دکتر صالح امیری،مدیرکل دفتر مطالعات و پژوهشهای های معاونت حقوقی رئیس جمهور

🕑زمان: سه شنبه12تیرماه1403 ساعت14

📍خیابان انقلاب،خیابان خارک،پلاک9،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری،سالن شهید سلیمانی.

کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط