- پنج شنبه 4 مرداد 1403
July 25, 2024

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

کارمندان پیشنهاد بدهند و جایزه بگیرندکارمندان پیشنهاد بدهند و جایزه بگیرند      

مطابق «آيين نامه اجرايي ماده 20‏ قانون مديريت خدمات كشوري» همه ادارات موظفند بانك اطلاعاتي الكترونيكي با درج مشخصات كامل پيشنهاد ارايه شده ایجاد کنند و تا ۲۰ درصد از بودجه صرفه جویی شده خود را به اعطای جایزه به برترین پیشنهادات تخصیص دهند.


کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط