- پنج شنبه 4 مرداد 1403
July 25, 2024

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

مصوبه ۹ خردادماه ۱۴۰۳ هیأت دولت در راستای تسهیل بهبود محیط کسب‌وکار برای دانشجویان سربازی نرفتهمصوبه ۹ خردادماه ۱۴۰۳ هیأت دولت در راستای تسهیل بهبود محیط کسب‌وکار برای دانشجویان سربازی نرفته      

آیا می‌دانید:
👈براساس مصوبه ۹ خردادماه ۱۴۰۳ هیأت دولت در راستای تسهیل بهبود محیط کسب‌وکار؛
تمامی دانشجویانی که سربازی نرفته و معافیت تحصیلی دارند، می‌توانند همه مجوزهایی که منوط به داشتن پایان خدمت بود را دریافت کنند.


کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط