- پنج شنبه 4 مرداد 1403
July 25, 2024

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

داده‌نما با موضوع حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با مقرراتداده‌نما با موضوع حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات      

- حق آگاهی و دسترسی به قوانین و مقررات
- لازم الاجرا ندانستن مقررات بارگزاری نشده در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار
- حق آگاهی از قوانین و مقررات معتبر از نامعتبر(تنقیح قوانین و مقررات)
- حق مشارکت در تدوین قوانین و مقررات
- ارائه پیشنهاد اصلاح، حذف یا وضع مقررات در جهت بهبود محیط کسب و کار
- محفوظ ماندن حقوق مکتسبه شهروندان در برابر مقررات جدید
- داشتن مهلت مقتضی جهت رعات مقرره بعد از انتشار
- حق تقاضای ابطال مقررات خلاف قانون یا متوقف کردن اجرای آنها


کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط