- پنج شنبه 9 آذر 1402
November 30, 2023

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

دیوان عدالت اداری به چه منظوری تشکیل شده است؟دیوان عدالت اداری به چه منظوری تشکیل شده است؟      

✅ در اجرای اصل ۱۷۳ قانون اساسی و به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران، واحدها و آیین‌نامه‌های دولتی که خلاف شرع یا قانون و یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده بوده باشد، دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه در شهر تهران تشکیل گردیده است.
✅ به منظور راحتی مردم در دسترسی به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری یا دفاتر بازرسی کل کشور در هریک از مراکز استان‌ها تاسیس می‌گردد.


کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط