- پنج شنبه 9 آذر 1402
November 30, 2023

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

مجازات قطع کردن درختان بر خلاف قانون چیست؟مجازات قطع کردن درختان بر خلاف قانون چیست؟      

✅ هرکس درختان پارک‌ها، بوستان‌ها و باغ‌ها را عالما و عامدا و برخلاف قانون قطع و یا موجب از بین رفتن آنها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده به جزای نقدی برای قطع هر درخت محکوم می‌شود و اگر قطع درخت بیش از سی اصله باشد به حبس محکوم خواهد شد.


کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط