- پنج شنبه 9 آذر 1402
November 30, 2023

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

مجازات خارج کردن اموال تاریخی چیست؟مجازات خارج کردن اموال تاریخی چیست؟      

✅ هرگونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی-فرهنگی (تشخیص ماهیت تاریخی-فرهنگی به عهده وزارت میراث فرهنگی می‌باشد) از کشور هرچند به خارج کردن آن منجر نشود، قاچاق محسوب و مرتکب علاوه بر استرداد اموال به مجازات حبس و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می‌شود.


کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط