- پنج شنبه 3 خرداد 1403
May 23, 2024

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

سقف جبران خسارت مالی در حوادث رانندگی تا چه میزان است؟سقف جبران خسارت مالی در حوادث رانندگی تا چه میزان است؟      

✅ خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی، صرفا تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود.
✅ منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می‌شود، باشد.


کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط