- پنج شنبه 3 خرداد 1403
May 23, 2024

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

سازش در دادرسیسازش در دادرسی      

✅ در هر مرحله از دادرسی، طرفین دعوی می‌توانند دعوای خود را از طریق سازش خاتمه دهند و اگر طرفین دعوی متعدد باشند، هرکدام از آنها می‌توانند جداگانه از سایرین، با طرف خود سازش نمایند.
✅ اگر سازش محقق نشود، تعهدات و گذشت‌هایی که طرفین هنگام تراضی به سازش به عمل آورده‌اند، لازم‌الرعایه نیست.


کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط