- پنج شنبه 4 مرداد 1403
July 25, 2024

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

چگونه از تاخیر پرواز شرکت هواپیمایی شکایت کنیم؟چگونه از تاخیر پرواز شرکت هواپیمایی شکایت کنیم؟      

✅ چنانچه مسافران نسبت به تاخیر یا لغو پروازها شکایتی داشته باشند می‌توانند مراتب را از طریق سامانه حقوق مسافر در پورتال سازمان هواپیمایی کشوری به نشانی caa.gov.ir جهت رسیدگی، منعکس و مورد پیگیری قرار دهند.


پورتال سازمان هواپیمایی کشوری

کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط