- چهارشنبه 5 مهر 1402
September 27, 2023

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

نهادهای مجاز جهت استفاده از نماینده حقوقی در دادگاهنهادهای مجاز جهت استفاده از نماینده حقوقی در دادگاه      

✅ وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی، شهرداریها و بانکها می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوی یا دفاع از دعوی از اداره حقوقی یا کارمندان رسمی خود، شخصی را با داشتن شرایطی به عنوان نماینده حقوقی معرفی نمایند.


کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط