- پنج شنبه 4 مرداد 1403
July 25, 2024

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

قرار دادن خودروی بدون بیمه نزد شخص دیگر و وقوع حادثه توسط وی، چه مجازاتی دارد؟قرار دادن خودروی بدون بیمه نزد شخص دیگر و وقوع حادثه توسط وی، چه مجازاتی دارد؟      

✅ در صورتی که خودرو فاقد بیمه‌نامه بوده و وسیله نقلیه با اذن مالک در اختیار راننده مسبب حادثه قرار گرفته باشد، در صورتی که مالک شخص حقوقی باشد (مثل شرکت)، به جزای نقدی معادل بیست درصد و در صورتی که مالک شخص حقیقی باشد به جزای نقدی معادل ده درصد مجموع خسارات بدنی وارد شده محکوم و این مبلغ به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و با پیش‌بینی در بودجه‌های سالانه، صددرصد آن به صندوق اختصاص می‌یابد‌.


کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط