- جمعه 24 فروردین 1403
April 12, 2024

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

حداقل شرایطی که نمایندگان حقوقی دستگاه‌ها باید داشته باشندحداقل شرایطی که نمایندگان حقوقی دستگاه‌ها باید داشته باشند      

1️⃣ دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دوسال سابقه کار آموزی در دفاتر حقوقی دستگاه‌های مربوط
2️⃣ دوسال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت
⚠️ احراز این شرایط به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی او خواهد بود.


کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط