- پنج شنبه 4 مرداد 1403
July 25, 2024

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

اگر مدت زمان قرارداد داوری معین نشود، تکلیف چیست؟اگر مدت زمان قرارداد داوری معین نشود، تکلیف چیست؟      

✅ در مواردی که طرفین به موجب قرارداد، الزام دارند که در صورت بروز اختلاف به داور مراجعه نمایند، اگر مدت زمان قرارداد داوری، معین نشده باشد، مطابق قانون مدت آن 3ماه است و ابتدای این 3ماه از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور ابلاغ شود.
✅ لازم به ذکر است که این مدت 3ماهه با توافق طرفین قرارداد، قابل تمدید است.
✅ در بعضی مواقع خود قانونگذار، طرفین را الزام به تعیین داور نموده؛ مانند قراردادهای پیش فروش ساختمان.


کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط