- چهارشنبه 5 مهر 1402
September 27, 2023

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

جبران خسارت زیاندیده تصادف توسط بیمه‌گرجبران خسارت زیاندیده تصادف توسط بیمه‌گر      

✅ چنانچه رانندگی در حال مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان موثر در وقوع حادثه (مورد تایید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه) اتفاق افتاده باشد، بیمه‌گر (شرکت بیمه) مکلف است بدون هیچ شرط و گرفتن تضمینی، خسارت زیان‌دیده حادثه را پرداخت و پس از آن، از طریق مراجع قانونی، به شخصی که موجب خسارت شده، مراجعه کند.


کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط