- چهارشنبه 5 مهر 1402
September 27, 2023

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

انتخاب طرف قرارداد در دستگاه‌های اجرایی به چه نحوی است؟انتخاب طرف قرارداد در دستگاه‌های اجرایی به چه نحوی است؟      

✅ کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند در انتخاب طرف قرارداد در معاملات خود، از جمله پیمانکاری و امثال آن، چنانچه اشخاص حقوقی بخش عمومی اعم از دولتی و غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های تعاونی و خصوصی از لحاظ ضوابط عمومی انتخاب طرف قرارداد در شرایط برابر باشند، اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های تعاونی و خصوصی را در اولویت قرار دهند.


کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط