- چهارشنبه 5 مهر 1402
September 27, 2023

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

حکم غیابی چیست؟حکم غیابی چیست؟      

✅ حکم دادگاه حضوری است مگر آنکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام (مثل وراث شخص فوت شده) یا نماینده قانونی (مثل پدر یا جد پدری) در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی دفاع نکرده و یا اخطاریه به او ابلاغ نشده باشد که در این صورت حکم دادگاه


کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط