- پنج شنبه 3 خرداد 1403
May 23, 2024

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

فصلنامه «دولت و حقوق» منتشر شدفصلنامه «دولت و حقوق» منتشر شد      

شماره جدید فصلنامه تخصصی «دولت و حقوق» (تابستان 1402) به صاحب امتیازی معاونت حقوقی رئیس جمهور منتشر شد.


در این شماره از فصلنامه، با نگاهی به قانون جدید دیوان عدالت اداری مباحثی همچون:  1-رسیدگی اداری، مقدمه رسیدگی قضایی؛ با نگاهی بر صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات علیه نهادهای اداری، 2-صلاحیت¬ها و گام¬های استیفای حقوق عامه اداری؛ بررسی تحولات قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحات ۱۴۰۲)، 3-تأملی بر صلاحیت‌های قضایی رئیس دیوان عدالت اداری؛«موضوع ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری»، 4-نظارت قضایی دیوان عدالت اداری نسبت به حق‌های رفاهی در نظام حقوقی ایران، 5-تحولات بخش اجرای احکام قانون دیوان عدالت اداری با تأکید بر دادرسی منصفانه، 6-صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، مورد بررسی و نگارش قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط