- سه شنبه 8 اسفند 1402
February 27, 2024

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

برگزاری نخستین همایش ملی آموزش مدیران و کارشناسان حقوقی دستگاه­‌های اجراییبرگزاری نخستین همایش ملی آموزش مدیران و کارشناسان حقوقی دستگاه­‌های اجرایی      

🔸به گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی رئیس جمهور، به همت معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی رییس جمهور سه شنبه 24 مردادماه، نخستین همایش ملی آموزش مدیران و کارشناسان حقوقی دستگاه­‌های اجرایی برگزار می­‌شود.

🔹در همایش مذکور، بالغ بر 300 نفر از سرمایه­‌های انسانی حقوقی دولت که در بیش از 30 دستگاه اجرایی اشتغال به کار دارند گرد هم می‌آیند.


کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط