- پنج شنبه 4 مرداد 1403
July 25, 2024

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

به مناسب روز تشکل ها و مشارکت اجتماعیبه مناسب روز تشکل ها و مشارکت اجتماعی      

🔹حق بر مشارکت اجتماعی و تشکل یکی از مصادیق حقوق بشر و شهروندی است که در بند ۸ اصل سوم و اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی یران به آن مستقیما اشاره شده و به رسمیت شناخته شده است.

🔹مطابق ماده 1 قانون نحوه تشكيل و فعاليت تشكلهاي صنفي ـ تخصصي مصوب 1401، تشكل صنفي ـ تخصصي، تشكيلاتي است كه به وسيله دارندگان كسب يا پيشه يا حرفه يا تخصص يا مهارت معين تشكيل شده و اهداف، برنامه ها و اقدامات آن به صورت غيرسياسي، غيردولتي، غيرتجاري، غيرانتفاعي و داوطلبانه در جهت منافع خاص مربوط به آن صنف بوده و مطابق اساسنامه مصوب خود و در سطح ملي يا استاني فعاليت مي كند.


کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط