- چهارشنبه 5 مهر 1402
September 27, 2023

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

ابلاغ منبع آموزشی دوره «آشنایی با قانون اساسی» به دستگاه‌های اجرایی برای نخستین‌ بارابلاغ منبع آموزشی دوره «آشنایی با قانون اساسی» به دستگاه‌های اجرایی برای نخستین‌ بار      

🔸برای نخستین بار منبع آموزشی دوره آشنایی با قانون اساسی از سوی معاونت قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.


📎مشاهده جزییات بیشتر:


لینک دانلود کتاب:

کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط