- پنج شنبه 3 خرداد 1403
May 23, 2024

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی توسط نماینده حقوقی دستگاه های اجراییطرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی توسط نماینده حقوقی دستگاه های اجرایی      

بر اساس ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امـور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی، شهرداریها و بانکها می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود به عنوان نماینده حقوقی استفاده کنند و تشخیص احراز شرایط نماینده حقوقی برعهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود.

برای مطالعه بیشتر مراجعه کنید به:
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۱۰ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۱۲
تاریخ دادنامه: ۷؍۴؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۰۰۳۷۰۶- ۰۰۰۳۱۴۹- ۰۰۰۱۹۵۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط