- پنج شنبه 3 خرداد 1403
May 23, 2024

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

خانه ملی قانون اساسی برگزار می‌کند: نشست علمی؛ «قواعد نظامهای حقوقی در مواجهه با توهین به کتب آسمانی»خانه ملی قانون اساسی برگزار می‌کند: نشست علمی؛ «قواعد نظامهای حقوقی در مواجهه با توهین به کتب آسمانی»      

با سخنرانی
🔸دکتر عبدالکریم بی آزار شیرازی
🔸دکتر محمد جواد ارسطا
🔸دکتر سید احمد حبیب‌نژاد
🔸دکتر سید محمد مهدی غمامی
🔸دکتر هدی غفاری


🔷 ارائه دهندگان: 

🔸دکتر عبدالکریم بی آزار شیرازی
(عضو شورای عالی مجمع تقریب مذاهب اسلامی)
🔸دکتر محمد جواد ارسطا
(دانشیار دانشگاه تهران)
🔸دکتر سید احمد حبیب‌نژاد
(دانشیار دانشگاه تهران)
🔸دکتر سید محمد مهدی غمامی
(دانشیار دانشگاه امام صادق ‹ع›)
🔸دکتر هدی غفاری
(دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی)


🕓زمان: ۳ مرداد ۱۴۰۲، ساعت ۱۱
🏢مکان: میدان آرژانتین، خیابان الوند، نبش کوچه برمک، ساختمان ریاست جمهوری، طبقه اول، سالن جلسات معاونت قانون اساسی.
💻لینک ‹قرار› برای شرکت مجازی در نشست:


کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط