- پنج شنبه 9 آذر 1402
November 30, 2023

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان چگونه است؟تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان چگونه است؟      

قرارداد پیش فروش ساختمان و همچنین قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن باید از طریق تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد زمان تحویل واحد ساختمانی پیش فروش شده و همچنین زمان تنظیم سند رسمی انتقال قطعی باید در قرارداد پیش فروش تصریح شود.
اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان می‌کنند، عمل آنان جرم بوده و مجازات دارد.


کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط