- پنج شنبه 3 خرداد 1403
May 23, 2024

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

مجازات دریافت وجه خارج از چارچوب قانون توسط دستگاه‌های اجرایی چیست؟مجازات دریافت وجه خارج از چارچوب قانون توسط دستگاه‌های اجرایی چیست؟      

✅ دریافت هرگونه وجهی، تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی (کلیه وزارت خانه‌ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت‌های دولتی و ...) باید در چارچوب قانون باشد، در غیر این صورت در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسئولان، مقامات ذی ربط، مدیران، ذی حسابان و مدیران مالی، مشمول اجرای این حکم هستند.
✅مطابق قانون مجازات اسلامي، کسانی که از این حکم سرباز زنند، علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا74ضربه محكوم مي‌شوند و در صورتي كه منتفع شده باشند علاوه بر مجازات فوق، به جزاي نقدي معادل مبلغ انتفاعي محكوم خواهند شد و همچنين در صورتي كه به علت اهمال يا تفريط موجب تضييع اموال و وجوه دولت گردند و يا آن را به مصارفي برسانند كه در قانون اعتباري براي آن منظور نشده يا در غير مورد معين يا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشند.


کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط