- پنج شنبه 3 خرداد 1403
May 23, 2024

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

گام های یک مدیر حقوقی خوب؛ گام اولگام های یک مدیر حقوقی خوب؛ گام اول      

۱. یک مدیر حقوقی خوب کسی است که برای پرونده های حقوقی اش یک #برنامه_اقدام (PA) داشته باشد به این صورت که آیا باید طرح دعوا بکند یا نه؟کجا باید طرح دعوا بکند؟اگر طرح دعوا کرد طرف مقابل چه دفاعیاتی را تدارک می بیند؟درصورت برد یا باخت پرونده، خود را آماده تجدیدنظر و سایر طرق دادرسی فوق العاده کند.

۲. خلاصه گامهای کارشناس حقوقی و پیشنهادات وی را داشته باشد. در طرح دعوا و اقدام حقوقی باید مشارکت کارشناس را داشت. اینگونه او مسئولانه عمل، و مدیر هم برنامه اقدام را تحت نظارت دقیق خواهد داشت.


کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط