- پنج شنبه 4 مرداد 1403
July 25, 2024

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

کرسی علمی ترویجی «چالش‌ها و محاذیر همه‌پرسی در نظام حقوقی ایران»کرسی علمی ترویجی «چالش‌ها و محاذیر همه‌پرسی در نظام حقوقی ایران»      

معاونت پژوهشی (مرکز کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره) دانشگاه مازندران با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری، کرسی علمی‌ترویجی «چالش‌ها و محاذیر همه‌پرسی در نظام حقوقی ایران» را در روز دوشنبه مورخ بیست و پنجم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲، در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران (تالار مرحوم دکتر اصغری) با حضور جمعی از اساتید و دانشجویان برگزار کرد.


در این نشست ابتدا جناب آقای دکتر سید محمدمهدی غمامی معاون تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاون حقوقی رئیس‌جمهور و دانشیار دانشگاه امام صادق (ع) طرح خود را در خصوص محدودیت‌های همه‌پرسی ارائه کرد. وی ابتدا به مبانی همه‌پرسی اشاره و سپس الزامات آن را تشریح کرد. دکتر غمامی با برشمردن انواع همه‌پرسی کوشید تا در یک بررسی تطبیقی کاربست همه‌پرسی و نتایج حاصل از آن را تحلیل کند. استاد دانشگاه امام صادق (ع) در مجموع محاذیری همچون چگونگی طرح پرسش از مردم، نقش نفوذ رسانه و هیجانات، جمع‌بندی نظرات در لبه اقلیت بزرگ و عدم امکان برگزاری همه‌پرسی در خصوص ارزش‌های فرا دستوری قانون اساسی را برشمرده و به تبیین آن‌ها پرداخت. دکتر غمامی در انتها بر لزوم مشارکت مردم در امر حکمرانی به ویژه با توجه به سیاست‌های کلی قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران و از طریق جلب مشارکت ذی‌نفعان و نهادهای مردم نهاد تخصصی در قانونگذاری تأکید کرد.
در ادامه آقایان دکتر مهدی مرادی برلیان و دکتر مرتضی نجابت‌خواه اعضای هیئت‌علمی دانشگاه مازندران به‌عنوان ناقدین نشست، به طرح نقطه نظرات خود در ارتباط با مطالب ارائه‌دهندۀ کرسی پرداختند.
پس از این نشست، تفاهم‌نامه همکاری علمی میان معاون تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور جناب آقای دکتر سید محمدمهدی غمامی و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه مازندران جناب آقای دکتر جمال قاسمی، در حضور هیئت‌رئیسه دانشگاه و جمعی از اساتید و دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی امضا و مبادله شد.

کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط