- پنج شنبه 9 آذر 1402
November 30, 2023

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

یادداشت «محاذیر همه پرسی» در روزنامه جام جمیادداشت «محاذیر همه پرسی» در روزنامه جام جم      

یادداشتی با عنوان «محاذیر همه پرسی» در روزنامه جام جم به قلم دکتر سید محمد مهدی غمامی؛ دانشیار دانشگاه امام صادق علیه السلام منتشر شده است.


همه پرسی ابزاری برای مشارکت عمومی مردم  در عرصه های مختلف کشورداری و امور اجتماعی است. ابزاری به منظور اعمال مردم  سالاری مستقیم که در مورد نحوه حل و فصل موضوعات عمومی از مردم استعلام می شود و سازوکاری مهم برای مسئولیت پذیری آن ها در قبال نحوه حکمرانی است.
این سازوکار با تحقق جمهوری اسلامی ایران هم در متن قانون اساسی 1358 و اصلاحات 1368 درج شد و هم تاکنون سه بار به اجرا گذاشته  شده است. بنابراین مراجعه به آرای مستقیم مردم، جزئی از نظام هنجاری جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود.

کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط