- چهارشنبه 5 مهر 1402
September 27, 2023

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

آیا مستاجر حق اجاره دادن ملکی را که اجاره کرده، دارد؟آیا مستاجر حق اجاره دادن ملکی را که اجاره کرده، دارد؟      

✅ مطابق قانون، مستاجر می‌تواند همان ملکی را که اجاره کرده، اجاره بدهد، مگر اینکه خلاف این امر در قرارداد شرط شده باشد.

✅ البته امروزه در فرم‌های چاپی مشاورین املاک، این امر به طور چاپ شده در قرارداد وجود دارد.

✅ چنانچه مالک بخواهد مستاجر ملک را اجاره ندهد باید دقت کند که این شرط در قراردادهای چاپی املاک خط نخورده باشد.


کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط