- پنج شنبه 9 آذر 1402
November 30, 2023

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

استفاده غیرمجاز از عناوین علمیاستفاده غیرمجاز از عناوین علمی      

✅ آیا می‌دانید استفاده غیرمجاز از عناوین دکتر، مهندس و مانند اینها (که شرایط اخذ آن طبق قانون بوده و از سوی مراکز علمی و دانشگاهی داخلی و یا خارجی مورد تأیید رسمی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی برای افراد صادر می‌شود)، شامل استفاده در مکاتبات اداری یا در تبلیغ عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله، تارنما (سایت) یا نطق در مجامع و یا انتشار اوراق چاپی یا خطی غیرمجاز بوده و مجازات دارد.


کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط