- پنج شنبه 9 آذر 1402
November 30, 2023

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

سرپرستی کودک بی‌سرپرست چگونه است؟سرپرستی کودک بی‌سرپرست چگونه است؟      

✅ زن و شوهری که ۵ سال از تاریخ ازدواج آنان گذشته و حداقل یکی از آنان بیش از ۳۰ سال سن داشته باشد، اما صاحب فرزند نشده باشند می‌توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست را به عهده بگیرند.


کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط