- پنج شنبه 4 مرداد 1403
July 25, 2024

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

برگزاری نخستین همایش ملی آموزش مدیران و کارشناسان حقوقی دستگاه­‌های اجرایی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما