- پنج شنبه 9 آذر 1402
November 30, 2023

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

برگزاری نخستین همایش ملی آموزش مدیران و کارشناسان حقوقی دستگاه­‌های اجرایی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما