- پنج شنبه 4 مرداد 1403
July 25, 2024

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

مروری کوتاه بر آنچه در نشست تخصصی احیای حقوق عامه،حقوق شهروندی و ارتقاء امنیت در اندیشه قضائی رهبر معظم انقلاب اسلامی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما