- پنج شنبه 4 مرداد 1403
July 25, 2024

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

سخنرانی معاون حقوقی رئیس جمهور در افتتاحیه همایش ملی آموزش مدیران و کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرایی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما