- پنج شنبه 3 خرداد 1403
May 23, 2024

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

گزارش بخش ۱۴ صدا و سیما از اولین همایش ملی آموزش مدیران و کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرایی کشور

ارسال نظر

نظرات

نظر شما