- چهارشنبه 5 مهر 1402
September 27, 2023

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

گزارش بخش ۱۴ صدا و سیما از اولین همایش ملی آموزش مدیران و کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرایی کشور

ارسال نظر

نظرات

نظر شما