- چهارشنبه 5 مهر 1402
September 27, 2023

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

کنوانسیون‌های حقوق بشری که آمریکایی‌ها نوشته‌اند ولی در هیچ یک از آنها عضو نیستند!

ارسال نظر

نظرات

نظر شما