حق مردم بر سلامتی در پرتو اصول قانون اساسی

جمهوری اسلامی ایران

 

 نویسنده: خدیجه شجاعیان، تهران: رياست جمهوري، معاونت حقوقي ریاست جمهوری، معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی، 1391.

 

فهرست نويسي بر اساس اطلاعات فيپا:

الف. ايران: رياست جمهوري. معاونت حقوقـي ریاست جمهوری، معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی. ب. ايران. رياست جمهوري.

نام کتاب: حق مردم بر سلامتی در پرتو اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مؤلف: خدیجه شجاعیان

زیر نظر: دکتر فاطمه بداغی، دکتر باقر انصاری و دکتر محسن قاسمی

ناشر: معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

تنظیم و صفحه‌آرایی: اعظم پرنده مطلق

ویراستاری: غلامرضا بیات و فاطمه حاجی نوروزعلی تهرانی

گرافیست: محمد علیمحمدی

نظارت بر آماده‌سازی: عباس شهابی

لیتوگرافی و چاپ: اداره چاپ و انتشارات معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات

شمارگان: 1000 جلد

چاپ اول: بهار 1392

 

«معاونت تحقيقات، آموزش و حقوق شهروندی»

نشانی: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین شمالی، بن‌‌بست شمشاد، شماره 9، طبقه پنجم

تلفن و دورنگار:  66475233

«اداره چاپ و انتشار معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات»

نشانی: تهران، خيابان ولی عصر (عج)، بعد از چهارراه جمهوري اسلامي، شماره 84

تلفن: 64453184          دورنگار: 66962460


 

فهرست

مقدمه

1. مفهوم حق بر سلامتی

1-1. محتوا

1-2. عناصر

1-2-1. در اختیار بودن

1-2-2. قابلیت دسترسی

1-2-3. قابل پذیرش بودن

1-2-4. کیفیت

 

2. حق بر سلامتی در اسناد بین المللی

2-1. اسناد جهانی

2-2. اسناد منطقه­ای

 

3. حق بر سلامتی در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

3-1. قانون اساسی

3-2. سند چشم انداز بیست ساله

3-3. قوانین عادی

3-4. منشور حقوق بیمار

3-5.دستورالعمل برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در مناطق شهری

 

4. تعهدات دولت در برابر حق بر سلامتی

4-1. پیشگیری، درمان و کنترل بیماری­ها

4-2. تأمین تسهیلات، خدمات و کالاهای بهداشتی

4-3. تأمین دارو و نظارت بر کیفیت دارو

4-4. ارائه تسهیلات به بیماران خاص

4-5. گسترش خدمات بیمه

4-6. حمایت از سلامتی افراد در محل کار(بهداشت حرفه­ای)

4-7. تأمین محیط زیست سالم

4-8. تغذیه سالم

4-9. ارائه آموزش­های بهداشتی

 

5. حقِ بر سلامتی و گروه­های خاص

5-1. زنان

5-2. کودکان

5-3. معلولان

5-4. مبتلایان به ایدز

 

نتيجه‌

منابع