حقوق عمومی در قرآن کریم

چکیده مقالات همایش بین‌‌المللی

رئیس همایش: دکتر فاطمه بداغی

دبیر علمی همایش: دکتر باقر انصاری

کمیته علمی(براساس حروف الفبا): محمد آدمی، دکتر مسلم آقایی‌طوق، حجت‌الاسلام دکتر محمدجواد ارسطا، دکتر باقر انصاری، دکتر فاطمه بداغی، حجت الاسلام دکتر اسماعیل داراب‌کلایی، حجت‌الاسلام مصطفی دانش‌پژوه، دکتر محمدرضا دهشیری، دکتر ولی رستمی، دکتر محسن قاسمی، دکتر حسین قشقایی‌خواص، دکتر علیاکبر گرجی، حجتالاسلام حميد محمدی، دکتر قاسم محمدی، دکتر محمدرضا مرندی، دکتر منصور میراحمدی، دکتر مرتضی مهدوی سمنون، آیت­الله هاشم هاشم‌زاده هریسی.

رئیس کمیته اجرایی: ماهرو غدیری

دبیر کمیته اجرایی: محمد آدمی

کمیته اجرایی: اعظم پرنده‌مطلق، فاطمه حاجی نوروزعلی تهرانی، حمیدرضا حیدرپور، مینا فرزام، مهین صادقی، فاطمه محسنی، ثریا محمودی، فاطمه مرتضوی‌فرد، سمیه میرزا‌حسینی

طراح و گرافیست: محمد علیمحمدی

ویراستار: غلامرضا بیات

آماده‌سازی، تنظیم و صفحه‌آرایی: حجت‌اله ایمانی‌زاده، اعظم پرنده‌مطلق

فهرست

 

پیش­گفتار رئیس همایش

پیش­گفتار دبیر همایش

 

آزادی احزاب و تشکل‌ها در قرآن کریم

علی آدمی، هادي عباس زاده

آزادي عقیده ‌و جهاد در قرآن کریم.

محمد ابراهیمی ورکیانی

آیة «بسم الرحمن الرحیم» از منظر حقوق عمومی

محمد جواد ارسطا

مبانی وحیانی حقوق بشر.

لاله افتخاری

مبانی آزادى بيان در قرآن کریم

سیدمحمدعلی ایازی

نقش قرآن کریم در قانون‌گذاری.

محمدمهدی باباپور

مرز نظری حقوق بشر و حقوق شهروندی در قرآن کریم.

محمد جواد جاوید

حق نظارت و انتقاد نسبت به حاکمان در قرآن کریم.

حسین جوان آراسته

حمایت از حریم خصوصی در قرآن کریم

محمد حبیبی مجنده

مفهوم حق و تکلیف در قرآن کریم

اسماعیل داراب‌کلایی

حقوق اقلیت‌ها در قرآن کریم

مصطفی دانش‌پژوه

اصل برابری در قرآن کریم

رضا دانشور ثانی

رویکرد ایجابی قرآن کریم به حقوق اقلیت‌های قومی.

تقی دشتی

حق انتخاب و تعیین سرنوشت در قرآن کریم.

سيد جواد ورعی

حقوق مالیه عمومی در قرآن کریم

ولی‌ رستمی

امکان‌سنجی مفهومی نسبت حقوق عمومی در قرآن کریم.

محمد‌حسین زارعی، فردین مرادخانی

اصل برابری در قرآن کریم.

محمد سروش محلاتی

نگاهی به جایگاه حقوق و آزادی‌های انسانی در راهبردها و برنامه‌های مراکز مطالعات قرآنی جمهوری اسلامی ایران

محمدحسن ضیائی‌فر

مبانی و گسترة حق اشتغال زنان در قرآن کریم

فائزه عظیم‌زاده اردبیلی

مالکیت و آزادی‌های اقتصادی در قرآن کریم.

محسن قاسمی

مشروعیت حکومت از نگاه قرآن کریم

کاظم قاضی‌زاده

کرامت انسان از دیدگاه  قرآن کریم.

حسین قافی

رهیافت قرآنی بر اصول حاکم بر حقوق بشر‌دوستانه

ناصر قربان‌نیا

وظایف و اختیارات حکومت در قرآن کریم

حسین قشقایی خواص

حکمرانی شایسته در قرآن کریم.

علی اکبر گرجی، رضا رسولي

نقد حاکم اسلامی در قرآن کریم.

قاسم محمدی

شرایط زمامدار در قرآن کریم

سید محمدرضا مرندی

مشروعیت حکومت در قرآن کریم

مرتضی مهدوی سمنون

نگاهی به حقوق زن در قرآن کریم

حسین مهر‌پور

آزادی سیاسی در قرآن کریم.

منصور میر احمدی

جایگاه نظریة استنصار در آموزه‌های قرآن کریم.

سید مصطفی میرمحمدی

آزادی عقیده از منظر قرآن کریم

سید ابوالقاسم نقیبی

بازشناسی شاخص‌های امنیت حقوقی در قرآن کریم.

محمدرضا ویژه

حق بر تأمین اجتماعی در قرآن کریم.

هاشم هاشم‌زاده‌ هریسی

ترجمة عربی مقالات