بایسته‌های حقوقی برای وزرا

دکتر هدی غفاری

با همکاری:

 جعفر شفیعی‌سردشت

 زیر نظر:

 دکتر فاطمه بداغی

دکتر باقر انصاری و دکتر محسن قاسمی

تهران: رياست جمهوري، معاونت حقوقي ریاست جمهوری، معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی، 1391.

 

فهرست نويسي بر اساس اطلاعات فيپا:

الف. ايران: رياست جمهوري. معاونت حقوقـي ریاست جمهوری، معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی. ب. ايران. رياست جمهوري.

 

43ف 2ف /52K      03/340

كتابخانه ملي ايران      34517-83م

 

نام کتاب: بایسته‌های حقوقی برای وزرا

مؤلف: دکتر هدی غفاری با همکاری جعفر شفیعی سردشت

زیر نظر: دکتر فاطمه بداغی، دکتر باقر انصاری و دکتر محسن قاسمی

ناشر: معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

تنظیم و صفحه‌آرایی: حجت اله ایمانی‌زاده

ویراستاری: غلامرضا بیات

گرافیست: محمد علیمحمدی

نظارت بر آماده‌سازی: عباس شهابی

لیتوگرافی و چاپ: اداره چاپ و انتشارات معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات

شمارگان: 1000 جلد

چاپ اول: بهار 1392

قیمت: 30000 ریال

 

«معاونت تحقيقات، آموزش و حقوق شهروندی»

نشانی: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین شمالی، بن‌‌بست شمشاد، شماره 9، طبقه پنجم

تلفن و دورنگار:  66475233

«اداره چاپ و انتشار معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات»

نشانی: تهران، خيابان ولی عصر (عج)، بعد از چهارراه جمهوري اسلامي، شماره 84

تلفن: 64453184          دورنگار:

 

فهرست

عنوان

صفحه

پیش‌گفتار

5

بخش نخست: هیأت وزیران

 

مقدمه

11

فصل نخست: معرفی هیأت وزیران

15

الف) تشکیلات

15

ب) رسمیت هیأت وزیران

15

ج) جلسات هیأت دولت

16

د) دفتر هیأت دولت

17

ه) کمیسیون‌ها

17

1-کمیسیون دائم

18

2-کمیسیون خاص

19

3-کمیسیون ویژه

20

و) شیوه‌ کار هیأت وزیران در جلسات

20

فصل دوم: وظایف و اختیارات هیأت وزیران

21

الف) طرح‌ها و لوایح

22

ب) دفاع از مواضع دولت در مورد طرح‌ها

23

ج) تصویب آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها

26

د) تصویب صلح دعاوی یا ارجاع به داوری

27

و) تصمیمات سیاسی

29

ه) حل اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی

29

بخش دوم: وزیران

 

فصل نخست: رسمیت وزیران

31

الف) شرایط وزیر

31

ب) تعیین وزیر

32

ج) سمت وزارت

33

فصل دوم: وظایف و اختیارات وزیران

34

الف) مدیریت وزارتخانه

34

ب) قیمومیت بر سازمان‌های وابسته

36

ج) عضویت در مجامع عمومی شرکتهای دولتی

37

د) وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه

37

ه) وظایف وزیر در ارتباط با قوه مقننه

37

فصل سوم: مسئوليت وزيران

38

الف) مسئولیت سیاسی

38

1- مسئولیت سیاسی وزیران در برابر ريیس‌جمهور

38

2- مسئولیت سیاسی وزیران در برابر مجلس شورای اسلامی

39

1-2- تذکر

40

2-2- سؤال

40

3-2- استیضاح

44

4-2- تذکر، سؤال و استیضاح سرپرست وزارتخانه

50

ب) مسئولیت اداری

51

ج) مسئولیت كيفري

52

د) مسئولیت مدني

53

بخش سوم: جایگاه و شأن منابع حقوقی در ایران

 

فصل نخست: سلسله مراتب قوانین و مقررات

54

الف) قانون اساسی

54

ب) قانون عادی

55

ج) آیین‌نامه و انواع آن

55

1- آیین‌نامه‌های اجرایی

55

2- آیین‌نامه‌های مستقل

56

3- آیین‌نامه‌های تفویضی

56

د) بخشنامه

57

ه) دستور وزارتی

58

فصل دوم: نظارت بر آیین‌نامه‌های دولت

58

الف) نظارت پارلمانی

58

ب) نظارت قضایی

59

بخش چهارم: امور مالی وزارتخانه

 

فصل اول: معاملات

60

الف) انواع معاملات از نظر نصاب و نحوه انجام آنها

61

ب) نظارت مالی بر امور وزارتخانه‌ها

65

ج) تنظیم حساب و تفریغ بودجه

66

فصل دوم : اموال دولتی

67

الف) نگهداری اموال دولتی

67

ب) استفاده از اموال دولتی

70

ج) نقل و انتقال اموال دولتی

73

نتیجه

80

منابع

83

ضمایم

85