فصلنامه اطلاع رسانی حقوقی شماره 27

فهرست مطالب

فصلنامه اطلاع رسانی حقوقی شماره 27

تألیف

بررسی حقوقی برخورداری بیمه‌شدگان تبعی از مزایای تأمین اجتماعی
دکتر سید عزت الله عراقی- دکتر محسن قاسمی

آزادی اطلاعات: محدودیت­ها، بایدها و نبایدها
دکتر محمدعلی بابائی - زهرا نظری

حقوق پیشگیری رشد­مدار از بزهکاری کودکان و نوجوانان در اسناد بین‌المللی
دکتر محمود مهدوی

جرم تكدي گري و ضمانت اجراهاي رسمي و غيررسمي در مبارزه با آن
اسماعیل انصاری

مباحثي پيرامون مفهوم، جایگاه، نظارت و اجرای سیاست‏‏های كلي نظام
دکتر فردین مرادخانی

حمایت‌های بین‌المللی از مالکیت صنعتی و جایگاه ایران در این حوزه
شوکت شایسته

ترجمه

در مسیر شناخت اجتماعی‌حقوقی «جهانی‌ سازی حقوق»
دکتر رضا فنازاد

فصلنامه اطلاع­رساني حقوقي

دورة جديد، سال هفتم، شماره­ 27، پاییز 1390

 

صاحب امتياز: معاونت حقوقي رياست جمهوري

مدیر مسئول: دکتر سیامک کرم‌زاده

سردبير: دكتر باقر انصاري

دستیار سردبیر: دکتر محسن قاسمی

مدیر اجرایی: حجت‌الله ایمانی زاده

ویراستار: غلامرضا بیات

طراح جلد: محمد علیمحمدی

 

 

هيئت تحريريه:

 

آيت الله هاشم هاشم‌زاده هريسي، دكتر سيدحسين صفايي، دكتر عزت‌الله عراقي، دكترمحمدرضا ضيايي بيگدلي، دكتر ابراهيم بيگ‌زاده، دكتر عباسعلي كدخدايي، دكتر محمدحسين زارعي، دكتر سيامك كرم زاده، دكتر ولي‌الله رستمي‌، د‌كتر محسن نجفيخواه، دكتر باقر انصاري، دکتر محسن قاسمی

 

 

مندرجات فصلنامه، لزوماً بيان كنندة ديدگاه معاونت حقوقي نيست.