مدرسه تابستانی حقوق شهروندی آغاز به کار کرد

دوره مدرسه تابستانی" حقوق شهروندی با تاکید بر گروههای خاص "که با هدف بررسی و نقد منشور حقوق شهروندی و توسعه ادبیات حقوقی در حوزه های نوین با همکاری معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی و دانشگاه مفید برنامه ریزی شده بود امروز شروع به کار کرد.

مدرسه تابستانی حقوق شهروندی با تاکید بر گروههای خاص عنوان برنامه ای است که توسط معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی ریاست جمهوری امروز (19شهریورماه 96) با حضور دکتر حسین سیمایی صراف (قائم مقام معاونت حقوقی ریاست جمهوری و عضو هئیت علمی دانشگاه شهیدبهشتی)،جمعی از همکاران و اساتید دانشگاه مفید قم در این دانشگاه آغاز به کار کرد.این برنامه  با شرکت حدود90دانشجواز سراسر کشور با قرائت قرآن کریم و پخش سرود ملی افتتاح شد. دکتر الهی معاونت پژوهشی دانشگاه مفید، این مدرسه تابستانی را زمینه ی نهادینه شدن یکی از بزرگترین دستاوردهای دولت یعنی منشور حقوق شهروندی خواند. وی با بیان این که منشور حقوق شهروندی در عین حال که کاری بسیار بزرگ است ولی هنوز با طرح اسلام فاصله دارد، تصریح کرد: تمامی نظام هایی که از آغاز تاکنون در جامعه بشری استقرار پیدا کرده اند، از تحمیل نظام های تولیدی و اجتماعی رنج می برند، چون اقتضای نظام های تولیدی این است که عده ای حاکمیت پیدا کنند و عده ای محکوم باشند. الهی با بیان این که حقوق شهروندی هنوز به سر حد کمال نرسیده است، ادامه داد: از نظر اسلام انسان ها در یک تراز قرار دارند هیچ تفاوت و تبعیضی بین انسان ها وجود ندارد و قابل طبقه بندی نیستند.
دکتر سیمایی صراف قائم مقام معاونت حقوقی ریاست جمهوری  سخنران ویژه این مراسم بعد از تاریخ شناسی توجه به حقوق شهروندان در ایران، اذعان داشتند که تعارضی بین حقوق شهروندی و برقراری نظم و امنیت نیست و توجه به اجرای حقوق شهروندی ضروری بوده و اجرای آن به نفع دولت و حاکمیت قلمداد می شود.ایشان به عزم جدی دولت برای مبارزه با فساد اشاره و پیش زمینه آن را آزادی بیان که یکی از مباحث حقوق شهروندی است دانستند.سیمایی تاکید کرد که باید حقوق بشر وشهروندی به مطالبه عمومی و فرهنگ در میان آحاد جامعه تبدیل شود و مردم مزایای آن را تجربه کنند.

دکتر سیمایی

در آیین افتتاحیه این مراسم شرکت کنندگان حاضر در برنامه، میزی از سوغاتی وخوراکی های شهرهای خود را برای آشنایی دانشجویان با فرهنگ و سوغاتی شهرهای کشور برپا کردند.

میز سوغاتی

پس از پایان مراسم افتتاحیه کارگاه های عمومی اجرا شد که در خبرهای بعدی مشروح آن را خواهید دید.